ชุดทดสอบโรคเมดิออยโดสิส
04/11/2020
ลูกตาประดิษฐ์
23/03/2022

อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรม

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์นิรภัยที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับเข็มฉีดยาชาทางทันตกรรมเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากปลายแหลมคมของเข็ม

ผู้ประดิษฐ์หลัก : นิลุบล ไทยรัตน์

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu