กิจกรรม/อบรม/สัมมนา ที่ผ่านมา

CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย
15/07/2020
สัมมนา ‘เคี้ยวง่าย กลืนคล่อง กับนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต’
13/08/2020

Mahidol R-I-SE Now 2020 Recruit now !

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาค (RISE)

จัดโครงการ “Mahidol R-I-SE Now 2020 x CORPORATE INNOVATION SUMMIT 2020”

ขอเชิญชวน นักวิจัย/ ผู้ประดิษฐ์/ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ Startup เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานสัมมนานวัตกรรมระดับนานาชาติ ‘Corporate Innovation Summit 2020 (CIS2020)’ นำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร นักลงทุน นักนวัตกร บริษัทชื่อดังจากหลากหลายประเทศโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ผลงาน จะได้พื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมบัตรเข้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และพิเศษ ! สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 3 อันดับแรก จะได้นำเสนอผลงาน (Pitching) บนเวที ต่อนักลงทุนและนักนวัตกรระดับโลก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 สิงหาคม 2563 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR CODE