ข่าวประชาสัมพันธ์/ ประกาศทุน/ การอบรม/ สัมมนา

“พลิกโฉมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยงานวิจัยทางเภสัชวิทยา”
10/03/2022
Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย”
04/04/2022

หากคุณมีความฝัน หากคุณมีความตั้งใจ หากคุณคือผู้ประกอบการตัวจริง เราขอเชิญชวนคุณเข้าร่วมบ่มเพาะและแข่งขันบนเส้นทาง Startup ไปกับเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม Click