เลือกผู้แทนของส่วนงาน
31/01/2022
ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
17/02/2022

‘Mahidol Incubation’ บ่มเพาะนวัตกร สู่การเป็น Startup ตัวจริง

‘Mahidol Incubation’  บ่มเพาะนวัตกร สู่การเป็น Startup ตัวจริง

‘Mahidol Incubation Program’ โครงการบ่มเพาะนักนวัตกร ผู้มีไอเดียสร้างสรรค์ ให้สามารถผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรม ออกสู่ตลาดและถูกนำไปใช้ได้จริงในสังคม วันนี้ทีม iNT ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Startup ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการ Mahidol Incubation Program 2021 ทั้ง 5 ทีม เกี่ยวกับแนวคิด ไอเดีย จุดเริ่มต้นที่ทำให้หันมาสนใจในการทำธุรกิจ Startup รวมถึงความท้าทายที่พวกเขาต้องพบเจอในระหว่างทาง โดยแต่ละทีมได้ให้สัมภาษณ์ว่า

“เหตุผลสำคัญที่ทำให้เราหันมาให้ความสนใจ เข้าสู่วงการ Startup ก็เพราะเรารู้ว่าในยุคปัจจุบัน ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตัวเราเองเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีหรือแก้ไขปัญหาที่เราเจอได้อย่างเต็มที่ 100% เราจึงต้องมองหาความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป เพื่อปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม รวมถึงคณะและมหาวิทยาลัยเอง ก็ต้องมีการปรับตัว มีเป้าหมายในการผลักดันความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เรามีออกสู่สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การทำ Startup จึงเป็นคำตอบที่จะทำให้เราสามารถ Spin off  ขับเคลื่อนเทคโนโลยีออกไปสู่สังคมได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่จะมุ่งเน้นการทำตามพันธกิจหลักเพียงอย่างเดียว”

ทีม HeaRTHS

“มันเริ่มมาจากการที่เรารู้จักความต้องการของตัวเองก่อน ความอยากที่จะมีธุรกิจที่เป็นของตัวเอง ประกอบกับเทรนด์ของการทำ Startup ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในวงการธุรกิจ และสมาชิกในทีมที่มาร่วมกันจุดประกายความคิดและเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีของเราสามารถไปต่อได้ เลยลองชวนกันมาลุยทำ Startup โดยที่เรามองว่า Deep Tech Startup เป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมไปได้อีกไกลและมีประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบัน เทคโนโลยีของเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน พัฒนาไปตามความต้องการของสังคมได้ในอนาคต”

ทีม MUI Robotics

“Startup ของเราเกิดจากความเชื่อมั่น มั่นใจว่าเทคโนโลยีของเรามีจุดเด่นและข้อดีมากมายที่สามารถจะถูกผลักดันออกสู่ตลาด มีผู้ใช้งานจริง และสามารถเติบโตไปได้ รวมถึง passion ของทีมที่พร้อมจะแข่งขัน และท้าทายโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ และจุดที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายสำหรับเรามากที่สุด ก็คือการที่เราต้องออกไปสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน สำรวจว่ามีคนอยากจะใช้เทคโนโลยีของเรามากน้อยแค่ไหน การเรียนรู้ Business Model การวางแผนธุรกิจ การออกไปสำรวจตลาด เป็นสิ่งใหม่ที่เราได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมในโครงการนี้เป็นอย่างมาก ให้ได้มองเห็นภาพในมุมที่กว้างขึ้น”

ทีม TEAnity

“เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ยากและท้าทายในการทำ Startup คือการบริหารจัดการทีม การแบ่งเวลาและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในทีม รวมถึง Skills ด้าน Marketing ที่ไม่ใช่ความถนัดของเรา ทุกคนต้องมาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันอย่างมาก และด้วยโครงการนี้มีเมนเทอร์ที่คอยสนับสนุน ให้คำแนะนำ มีความเชี่ยวชาญด้านการทำ Business มันทำให้เราสามารถก้าวผ่านปัญหาในจุดนั้นมาได้ในระดับนึงเลย”

ทีม CaCao Tech

“เราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโครงการนี้ เจ้าหน้าที่และเมนเทอร์ในโครงการทุกคนคอยดูแล ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี จากที่เราคิดว่า Startup เป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวเรามาก เรามีแค่ไอเดียอย่างเดียว จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่า แต่โครงการนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ ได้ศึกษาในหลายด้าน จากที่เรามีแค่ไอเดียที่จับต้องไม่ได้ ตอนนี้เรามีต้นแบบ Prototype นวัตกรรมของเรา และมองเห็นความเป็นไปได้ในการผลักดันเทคโนโลยีของเราให้ดียิ่งขึ้นไป”

ทีม OhWOW !

        จากแนวคิดไอเดียสู่การลงมือทำจริง ได้บ่มเพาะความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้สิ่งที่ Startup ต้องเผชิญ เรียกได้ว่า ‘Mahidol Incubation’ เป็นสนามแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมจะให้โอกาสกับทุกคนที่มีแนวคิด ไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมที่จะสนับสนุน บ่มเพาะนักนวัตกร สู่การเป็น Startup ตัวจริง ให้สามารถผลักดันนวัตกรรมใหม่ออกสู่สังคม ส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป