กิจกรรม Talent Mobility Workshop (DAY 2)
22/02/2019
Mahidol Startup Bootcamp 2019 (DAY 2-3)
25/02/2019

Mahidol Startup Bootcamp 2019 (DAY 1)

    

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม ”Mahidol Startup Bootcamp 2019” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสนใจในการทำธุรกิจ Startup ร่วมแชร์ไอเดียและประสบการณ์ใหม่ๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น ‘Share my interest’ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและแชร์ไอเดียต่างๆร่วมกัน