กิจกรรมบรรยายพิเศษ “Innovation for Everyone”
21/08/2019
Mahidol R-I-SE NOW 2019 Day 2
24/08/2019

Mahidol R-I-SE NOW 2019 Day 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัยและกองกิจการนักศึกษาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแทพยศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)  โดยในวันแรกของการจัดงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ศาตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภายในงานได้มีการรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของ ม.มหิดล กว่า 90 บูธผลงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับฟังปาฐกถาและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเปล่ากูรูตัวจริงทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น พลิกฟื้นประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม , กัญชาไทยกับทิศทางที่ท้าทาย และ วิจัยนอกกรอบ กรณีศึกษาไข้มาลาเรีย เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป พร้อม เปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักวิจัยสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ในการต่อยอดผลงานวิจัยต่าง ๆ สู่ สังคมไทย

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการของ Key Speckers ทุกท่านที่อนุญาตให้เผยแพร่ให้กับทุก ๆ ท่านที่สนใจ สามารถ Download ได้ที่หน้าเอกสารสำหรับเผยแพร่บนหน้าเพจเว็บไซต์สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ คลิกเลยที่นี่!