ขอแสดงความยินดีกับ “JUBJAI Chatbot”
19/12/2018
มหาวิทยาลัยมหิดล และ iNT หารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
27/12/2018

Mahidol Pitching Day2018

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Pitching Day2018 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ MaSHARES@MUIC เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากนวัตกรรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 13 ทีมจากคณะ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติและมีทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 7 ทีมได้แก่ทีม All Corner, Swiftcare, Cosen, B-inventer,  iqmed , Healthy life,Redpavibe พิชิตเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาทเพื่อนำไปพัฒนา prototype ต่อไป