ข่าวประชาสัมพันธ์/ ประกาศทุน/ การอบรม/ สัมมนา

Pre-Seed Fund 2564
29/01/2021

Youth Startup Fund 2021
รายละเอียด

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ ‘Youth Startup Fund 2021’ ชิงทุนสนับสนุน มูลค่าตั้งแต่ 100,000 – 1,500,000 บาท โดยในระดับ Ideation 100,000 บาท และระดับ POC 1,500,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-849-6420