“Talent Mobility” เปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2
08/05/2019
กิจกรรม Bootcamp “ Take me TOUR your heart ”
05/06/2019

“Biotech Venture Kick-Start Program”

บริษัท ลีฟ อะ เนสต์ สิงคโปร์ จัดกิจกรรม “Biotech Venture Kick-Start Program” ร่วมกับ TCELS  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหรือนักวิจัย ได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจในธุรกิจมากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://lvnsxtcelsworkshop.typeform.com/to/iZQSsY