ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ SPACE-F Batch 2
03/11/2020
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากร ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 6
16/12/2020

iNT  เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันโภชนาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศาติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือเบทาโกร โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา Medical Food และเครื่องมือทางการแพทย์ร่วมกัน ณ Innogineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล