พบกับกิจกรรม Road Show จากพวกเราชาว iNT (สิงหาคม)
01/08/2019
กิจกรรม “Entre Talk” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะสู่การทำธุรกิจ
14/08/2019

INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY BATCH 3

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY BATCH 3” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เริ่มต้นตั้งแต่การให้ความรู้เบื้องต้น ,การสอนวาดรูป 3 มิติ ไปจนถึงเรียนรู้และทดลองใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และสร้าง Model 3D ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX7AI5AO6oqbhNWfp37S55r55zerASYp0mEWgGqxlStC9NDA/viewform