iNT ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (MUMT Pilot Plant) ณ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot Plant)
06/01/2023
iNT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Pre-Incubation for Delta Cup 2023”
12/01/2023

iNT ม.มหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 6 มกราคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายแพทย์สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และ นายสมรรถพล วิทวัสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม