ม.มหิดล ประชุมการจัดตั้งโครงการแห่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท M Venturer จํากัด กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
06/05/2021
iNT จัดกิจกรรม “Zero 2 One Camp” ภายใต้โครงการ Mahidol Startup Thailand League 2021
17/05/2021

iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โครงการ ‘Mahidol Incubation Program 2021’ โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม​ (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Workshop & Laboratory ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Customer Insights ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาร่วมเรียนรู้เทคนิคการทำความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการให้ตอบโจทย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง CEO & Co-Founder AIRPORTELs มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม