นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ชิงทุนสนับสนุนในการนำไปต่อยอด พัฒนาไอเดีย มูลค่า 25,000 บาท
12/07/2021
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมและผลงานทรัพย์สิทนทางปัญญา”
19/07/2021

iNT ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยทีมบุคลากร เข้าร่วมการเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอผลงาน ประมวลความสำเร็จ ทำให้เห็นภาพรวมในปัจจุบันของทั้งส่วนงานและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวางนโยบาย และกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการนำมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยระดับโลก