iNT เข้าประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ สถาบันพลาสติก
02/02/2022
iNT เข้าร่วมงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง Innovation & Construction Technology ในโครงการ SALAYA ONE
10/02/2022

iNT ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด

iNT ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด เพื่อผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด นำโดย คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร. วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สำนักงานสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อหารือมาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าโดย การเชื่อม ระบบไฟฟ้าภายใน และ แบบจำลองยานยนต์ ศูนย์การเรียนรู้ (MLC) อาคาร MaSHARES Co-Workind & Maker Space และศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) 

พร้อมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์สู่สังคมและเชิงพาณิชย์และสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การจัดทำโครงการ EV Academy ในพื้นที่ Maker Space บริเวณศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม มุ่งเน้นการทำยานยนต์ขนาดเล็ก รวมไปถึงยานยนต์อัตโนมัติ รวมถึงความร่วมมือในการทำ Marketing Feasibility ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งบริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตรถบรรทุกเพื่อการขนส่งโลจิสติกส์ และการให้บริการเทคโนโลยียานยนต์