สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop ‘Data for Entrepreneur’
07/12/2022
MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Sustainability ปรับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักกับนวัตกรรมการผลิตพืชและแนวทางการเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืช
21/12/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล ศาลายา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณสุชารีย์ แสงหาญ กรรมการบริษัท เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Operation Center : CSOC)
——————————
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่ :
Website : https://int.mahidol.ac.th/
FB : https://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University
โทร : 02-849-6050