MICC เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน ‘Thailand Quality Award 2019′
05/08/2020
ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 2/2563
11/08/2020

iNT ร่วมกับ True lab จัดกิจกรรม MUxTRUE Co-Creation Workshop

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ร่วมกับ True Lab นำโดย คุณสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพี เมดิคอล จำกัด จัดกิจกรรม MUxTRUE Co-Creation Workshop ณ MaSHARES@True lab ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการบริหารโครงการวิจัยจากภาคเอกชน พร้อมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ