กิจกรรม “Visual Thinking and Storytelling Workshop”
25/04/2019
iNT Road Show @ICT
26/04/2019

iNT Road Show @SC

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสางาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป