Startup Thailand League 2019
30/04/2019
‘Mahidol Startup Bootcamp ครั้งที่ 2’ ’Design Thinking and Business Model Canvas workshop’
02/05/2019

iNT Road Show @ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 

วันที่ 30 เมษายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT)  นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป