Team iNT ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT
17/05/2019
iNT หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ การพัฒนาแผนธุรกิจในงานวิจัยกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
21/05/2019

iNT Road Show @ วิทยาลัยการจัดการ

   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป