เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Smart Health Idea Pitching 2019
25/07/2019
INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY BATCH 3
07/08/2019

พบกับกิจกรรม Road Show จากพวกเราชาว iNT (สิงหาคม)

เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ สามารถเช็กวัน และสถานที่กันได้เลย…

จันทร์ที่ 5 ส.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ศูนย์สัตว์ทดลอง

อังคารที่ 6 ส.ค.62 คณะกายภาพบำบัด

จันทร์ที่ 19 ส.ค.62 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อังคารที่ 20 ส.ค.62 สถาบันแห่งขาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ วิทยาลัยศาสนศึกษา

จันทร์ที่ 26 ส.ค.62 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานของคณะ/สถาบันของท่านได้โดยตรง

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iNT โทร : 02-849-6051 , 02-849-6057