(APac) จัดกิจกรรม “Tech Planter Thailand 2019””
02/05/2019
Save the date! Mahidol R-I-SE NOW 2019
08/05/2019

พบกับกิจกรรม Road Show จากพวกเราชาว iNT (พฤษภาคม)

iNT Road Show ประจำเดือนพฤษภาคม

เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ สามารถเช็กวัน และสถานที่กันได้เลย…

จันทร์ที่ 13 พ.ค. 62 วิทยาลัยนานาชาติ
อังคารที่ 21 พ.ค.62 วิทยาลัยการจัดการ
พฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานของคณะ/สถาบันของท่านได้โดยตรง
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iNT โทร : 02-849-6051 , 02-849-6057