มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน”
05/06/2019
นักศึกษา MU Startup Club คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 Startup Eco Build
20/06/2019

iNT Road Show @ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป