ม.มหิดล ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมกับ บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด
January 4, 2019
iNT มาหานะเธอ @ EG
January 16, 2019

iNT มาหานะเธอ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม iNT Mobile Clinic ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ วัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำปรึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันให้บริการ เช่น งานบริการวิชาการ งานทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ Talent Mobility งานส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์โดยมีอาจารย์ นักวิจัยให้ความสนใจเข้ามาขอคำปรึกษาจำนวนมาก.