สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘First Step Towards Data Science : ก้าวแรกสู่วิทยาศาสตร์ข้อมูล’
19/08/2022
iNT เข้าร่วมงาน ครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19/08/2022

iNT ร่วมกับ Rise จัดกิจกรรม ‘iNT Journey to Commercialization Program : Demo Day’

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับ RISE – Regional Corporate Innovation Powerhouse สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร จัดงาน ‘iNT Journey to Commercialization Program : Demo Day’ เพื่อให้สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม พร้อมแผนธุรกิจต่อผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน

โดยมีสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมการ Pitching ทั้งหมด 10 ทีม ได้แก่ DUX , L-Walk , Mind Friend , Rice Story , MedEnSys , MUSUKO , BrainX , เห็ดเผาะ , Strip test และ NutriCious โดยได้รับเกียรติจาก Jirapong Anonthanasap (Principal ,Scg Addventures) , Dr.Tortrakul Wattanavorakijkul (CEO, Innospace Thailand) และ Nattapat Thanesvorakul (Head of Strategy and Investment, Rise Principle, SeaX Ventures) มาเป็นกรรมการในการตัดสิน ให้คำแนะนำกับสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม รวมไปถึง Networking ขยายโอกาสในการสร้างความร่วมมือ รวมไปถึงการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเหล่านักลงทุนจากภาคเอกชน