สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” โดยเริ่มต้นกิจกรรมแรกภายใต้ธีม ‘Journey to be a Data Scientist’
19/08/2022
iNT ร่วมกับ Rise จัดกิจกรรม ‘iNT Journey to Commercialization Program : Demo Day’
19/08/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘First Step Towards Data Science : ก้าวแรกสู่วิทยาศาสตร์ข้อมูล’

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ” ในหัวข้อ ‘First Step Towards Data Science : ก้าวแรกสู่วิทยาศาสตร์ข้อมูล’ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพร้อมพร ชัยจิรวิวัฒน์ Country Manager จากบริษัท Thinking Machines Data Science มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับทางด้าน AI และ Data Science กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ CO-MU Space หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านทางช่องทางออนไลน์ WebX Meeting

——————————

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ MU Developer Bootcamp ได้ที่ :

Website : https://int.mahidol.ac.th/

FB : iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โทร : 02-849-6050

#MUDeveloperBootcamp #MU #มหิดล #bootcamp #datascience