ผู้อำนวยการ iNT ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
19/01/2022
iNT ประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม Startup เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
21/01/2022

iNT ให้การต้อนรับกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 20 มกราคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นำโดย คุณภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างธุรกิจใหม่ การนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์