แพลตฟอร์ม Knowledge Sharing ออนไลน์ที่จะมาเชื่อมต่อชาวมหิดลเข้าด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน อาจารย์ นักวิจัย สตาร์ทอัพ ศิษย์เก่า และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ คำแนะนำ และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างไร้ขีดจำกัด เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

Highlight Features

In-platform video call

Search & recommendations

Calendar sync & scheduling

Group session

External experts

In-platform chat

Our Partner

RISE | Corporate Innovation Powerhouse
Athena Mentor