มีอิ๊นท์…ไม่มีอ๊าวววท์
03/12/2018
ขอแสดงความยินดีกับ “JUBJAI Chatbot”
19/12/2018

iNT ได้เป็นเจ้าภาพฝึกอบรม WIPO EIE Workshop

iNT ได้เป็นเจ้าภาพฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ WIPO EIE Workshop องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกเพื่อพัฒนางานและนำไปสู่การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่นานาชาติยอมรับ