iNT เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน ‘วันมหิดล’ ประจำปี 2562
24/09/2019
กิจกรรม ‘Entre Talk : หัวข้อ Project Management บริหารยังไงให้ โปรเจค Succes
25/09/2019

iNT ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

 

วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ