ทีม Selfin จาก Mahidol Startup Club คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 2019 NCKU Maker Festival and International Student Innovation Competition
29/10/2019
iNT ร่วมกับ Innogineer  จัดกิจกรรม “Mahidol Startup Bootcamp (Tour)”
12/11/2019

iNT ให้การต้อนรับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าศึกษาดูงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่าย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน