iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’ ณ อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
30/08/2019
กิจกรรม Workshop “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY” ครั้งที่ 3
03/09/2019

iNT ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากกิจกรรม “Tripartite Entrepreneurship Camp”

วันที่ 2 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย และ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย Chongqing Jiaotong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Tripartite Entrepreneurship Camp” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ หรือ 3D Printing ณ ห้อง 235 MaSHARES Co-Working & Maker Space ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ