iNT เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน ‘มหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
26/11/2019
iNT ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
27/11/2019

iNT ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก NUS (National University of Singapore)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  คณะผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย และ อ. ดร.เคอิตะ โอโน ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก NUS (National University of Singapore) นำโดย Prof. Victor Shim, Associate Vice President, Global Relations Office เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ในนักศึกษาร่วมกัน