พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
01/03/2019
iNT Road Show @สถาบันโภชนาการ มหิดล
13/03/2019

iNT ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย

ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Dr.Hamidun Bin Bunawan , Deputy Principle Of IBRAHIM YAAKUB’S COLLEGE จากประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย และได้มีการบรรยาย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล