เปิดตัว iNT
29/11/2018

iNT มุ่งสนับสนุนดุริยางคศิลป์


ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวย การสถาบันฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานของสถาบันฯ เข้าเยี่ยมพบผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบทบาทและการทำงานของ สถาบันฯ ด้านบริการวิจัยและวิชาการ   ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งด้านการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศผู้ประกอบการเพื่อสร้างศักยภาพและความร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันได้ที่ http://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University