iNT เข้าร่วมจัดกิจกรรม ‘โครงการจังหวัดเคลื่อนที่’ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
20/09/2019
iNT ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
25/09/2019

iNT เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน ‘วันมหิดล’ ประจำปี 2562

 

วันที่ 24 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา