ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายวิจัยด้านเวกเตอร์ไวรัส (viral vectors) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและประเทศฝรั่งเศส
09/12/2021
การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่าง ม.มหิดล กับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด
13/01/2022

iNT เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา