งานแถลงข่าวการเปิดตัว “แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ”
22/11/2019
iNT ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก NUS (National University of Singapore)
26/11/2019

iNT เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน ‘มหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน‘มหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน ในหัวข้อ Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม’ ที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสิทธาคาร โดยสถาบันฯได้มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับงานบริการของสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย งานรับทำวิจัยและบริการวิชาการ, งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ และงานระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการ และ Start Up เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน