iNT เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
26/12/2019
ม.มหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “Triple E Awards
13/01/2020

iNT เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน ‘ ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563’ 

วันที่ 9 มกราคม 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานวันเด็กแห่งชาติ ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563′ ในธีม Super Kids นักวิทย์เปลี่ยนโลก ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่เยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยทางสถาบันฯได้มีการจัดแสดง 3D Printing เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติรวมถึงการให้ข้อมูล เกี่ยวกับงานบริการของสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย งานรับทำวิจัยและบริการวิชาการ, งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ และงานระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการ และ Start Up เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน