กิจกรรม ‘Entre Talk : หัวข้อ Project Management บริหารยังไงให้ โปรเจค Succes
25/09/2019
iNT ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหิดล
03/10/2019

iNT เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการงาน ‘100 Innovation X Entrepreneurs’

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการงาน ‘100 Innovation X Entrepreneurs’ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (AIT) และสมาคม Thailand Tech Startup Association (TTSA) เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำงานบริการต่างๆของทางสถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการเป็น Entrepreneurship พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของม.มหิดลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมกันนี้ ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ยังได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (AIT) เชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘Is It Worth to Have Researchers in Business ?’ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มาร่วมงาน และสำหรับงาน ‘100 Innovation X Entrepreneurs’ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 ณ ซี อาเซียน (ศูนย์วัฒนธรรม MRT ประเทศไทย)