กิจกรรมอบรม ‘สร้างนวัตกรรมอย่างไร ให้ได้ใจนักลงทุน’
19/09/2019
iNT เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน ‘วันมหิดล’ ประจำปี 2562
24/09/2019

iNT เข้าร่วมจัดกิจกรรม ‘โครงการจังหวัดเคลื่อนที่’ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย จัดกิจกรรม ‘โครงการจังหวัดเคลื่อนที่’ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางสถาบันฯได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ‘โครงการคลินิกเทคโนโลยี’ พร้อมบริการให้ความรู้ คำแนะนำ และสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงถ่ายทอดข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ