iNT Road Show @ วิทยาลัยการจัดการ
21/05/2019
iNT Road Show @ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
23/05/2019

iNT หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ การพัฒนาแผนธุรกิจในงานวิจัยกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน เข้าประชุมร่วมกับทีมวิจัยและผู้ประสานงานโครงการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ด้านการพัฒนาแผนธุรกิจในงานวิจัย “ชาต้านภูมิแพ้” ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล