การวิจัยข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง
30/01/2019
iNT หารือสถาบันโภชนาการ มหิดล
06/02/2019

iNT หารือความร่วมมือกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

   

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  ร่วมหารือความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัย กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และคุณหมอรุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร , คุณอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Academic Contribution ร่วมด้วยฝ่ายวิจัยและวิชาการ จากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม​ (iNT) พร้อมกับ ทีมงานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยในการหารือครั้งนี้ เป็นการกำหนดหัวข้อในการจัดสรรกลุ่มงานวิจัย เพื่อให้งานวิจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมีการระดมสมอง ก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น