iNT Road Show & Mobile Clinic @มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
30/08/2019
iNT ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากกิจกรรม “Tripartite Entrepreneurship Camp”
03/09/2019

iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’ ณ อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’ บริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี พร้อมลงพื้นที่สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และให้คำปรึกษาปัญหาน้ำไม่สะอาดกับชาวบ้านหมู่ 6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ ดร.ถาวร ใจเพ็ชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน สามารถดูรายละเอียดโครงการ‘คลินิกเทคโนโลยี’ ได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5/