iNT Road Show & Mobile Clinic @มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
12/07/2019
iNT จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
15/07/2019

iNT ร่วมหารือ ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ได้มีการจัดกิจกรรม iNT Road Show & Mobile Clinic ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการให้คำปรึกษา และร่วมหารือโดยตรงกับแพทย์หญิงศิริญญา มาลา แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ อาทิเช่น แชมพู ครีมนวดผม ยาดม เป็นต้น เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับภาคเอกขน รวมถึงการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการตลาด