iNT ให้การต้อนรับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
01/11/2019
‘Mahidol Startup club’ จัดกิจกรรม ‘Startup Revolution bootcamp101 : Road to entrepreneur
18/11/2019

iNT ร่วมกับ Innogineer  จัดกิจกรรม “Mahidol Startup Bootcamp (Tour)”

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) ร่วมกับ Innogineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Mahidol Startup Bootcamp (Tour)” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ ‘Make the world Eco, before it’s Zero’ เพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจ Startup พร้อมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุพงศ์  คุตติกุล Owner Of Carnival Store และ คุณชื่นชีวัน วงษ์เสรี Co-founder Globish Academia มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขัน Pitching Workshop โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีม ‘Space Need’ นำเสนอไอเดียแพลทฟอร์มการแบ่งพื้นที่บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับเช่าเก็บของ