iNT ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
27/11/2019
iNT เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
26/12/2019

iNT ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม Pitching ภายใต้โครงการ iNT ONBOARD

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pitching ภายใต้โครงการ iNT ONBOARD ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนธุรกิจแก่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ. ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร จำนวน 3 ทีม ร่วมนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้สำเร็จรูป “Mahagarun Nutrition Dense Smoothies” ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดย อาจารย์ นพ.กรภัทร มยุระสาคร จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Marc Tech นำเสนอแผนธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร