บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Israel Experience and Insights in Hi-Tech and Venture Capital (VC)’
14/01/2020
iNT ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ‘ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้านเภสัชภัณฑ์’
13/02/2020

iNT จัดกิจกรรม ‘Mahidol Startup Bootcamp Tour ครั้งที่ 2’ ภายใต้หัวข้อ ‘Lifestyle Business’

 

            เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ และ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Mahidol Startup Bootcamp (Tour)” ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ‘Lifestyle Business’ เรียนรู้การทำธุรกิจ Startup พร้อมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  โดยมี ดร.เคอิตา โอโน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ‘Customer Validation & MVP’

            และสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ‘คุณปิ๊น อนุพงศ์ คุตติกุล’ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ร้านค้า ‘Carnival’ ร้านรองเท้า Multi Brand มาเป็นวิทยากรพิเศษแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดมุมมองสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ Startup นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้การทำ Problem Solution Fit จากคุณแก๊ปเปอร์ คุณทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ (Co-founder Ucademia and Team) และเรียนรู้เทคนิคการ Pitching จาก คุณบิลลี่ พชร ยงจิระนนท์ (CEO Speak Pro) อาจารย์พิเศษ สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแข่งขัน Pitching Workshop โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีม ‘Pairy Paradise’ นำเสนอไอเดียการสร้างรองเท้าเพื่อช่วยลดและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้ที่มีอาชีพหรือมีความจำเป็นต้องยืนเป็นเวลานานๆ อย่างเช่น อาชีพพยาบาล เป็นต้น