ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการ MU-HDP รุ่นที่ 6 ในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์’
06/08/2021
iNT รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปี 2564
19/08/2021

iNT จัดกิจกรรม ‘เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการรับทำโครงการวิจัย’

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม ‘เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการรับทำโครงการวิจัย’ ให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการ