iNT Roadshow @ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ วิทยาลัยศาสนศึกษา
20/08/2019
Mahidol R-I-SE NOW 2019 Day 1
23/08/2019

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “Innovation for Everyone”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (#iNT) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Innovation for Everyone” ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางหอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดขึ้นให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม รวมถึงแนวทางการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต